Ghost Town

Ghost Town is an inter-disciplinary performance that explores the emotional process of the end. When the end penetrates our consciousness, it eats our every thought, plan, takes over our muscles, our voices, takes the air and space around us.

We experience endings constantly; we see on the news the extinction of animal species, forests,

coral reefs and icebergs. Do these ends affect the individual less than, for example, the end of his

or her own relationship?

 

We have been warned since the 1980s about the changes to our climate

we are causing, which, if it continues, will mean an end to a huge number of people, families, his-

tories, cultures. These terminations are both a concrete, physical objects in Ghost Town (by way

of scenography) and an abstract concept; but their meanings are left intentionally open to viewers’

interpretation. Although the piece has a heavy theme, its execution will not be overly morally

didactic. There is humour in the piece!

An essential part of the production is the connection between different fields of art, or the lack of

connections. We use these links as a tool to produce motion, image, and audio material.

Ghost Town on monitaiteinen esitys, joka tutkii lopun emotionaalista prosessia. Kun loppu tunkeu-

tuu tajuntaamme, se syö jokaisen ajatuksen, suunnitelman, ottaa haltuun lihaksemme, äänemme,

vie ilman ja tilan ympäriltämme. 

 

Koemme ja näemme loppuja jatkuvasti, kuulemme uutisia eläinlajien sukupuutosta - koskettaako yksittäistä ihmistä eläinlajin loppu vähemmän kuin esimerkiksi hänen oman parisuhteensa loppuminen? Meitä on jo 80-luvulta saakka varoiteltu aiheuttamastamme ilmastonmuutoksesta, joka jatkuessaan tulee tarkoittamaan loppua valtavalle määrälle ihmisiä, perheitä, sukuja, historioita, kulttuureja. Loppu on Ghost Town -teoksessa sekä konkreettinen fyysinen asia, että abstrakti käsite, sen merkitys jätetään teoksessa tarkoituksellisen avoimeksi katsojien tulkinnalle ja peilaukselle. Vaikkakin teos on teemaltaan raskas, sen toteutus sisältää paljon huumoria.

 

Olennaisessa osassa teoksen valmistamista ovat eri taiteenalojen yhteydet, ja yhteyksien puuttu-

minen. Käytämme näitä yhteyksiä, tai niiden puuttumista, työkaluna liike-, kuva- ja äänimateriaalin

tuottamiseen.

 

Creative team

Concept, direction: Emma Lister

Concept, direction, circus: Sakari Männistö

Choreography, direction, dance: Emmi Pennanen

Direction, foley: Heikki Kossi

Direction, media arts: Aku Meriläinen

Lighting design: Jessica Hun Han Yun

Art design, puppet design: Alice Williamson

Dramaturge: Jarkko Lehmus

Total Duration: 4 hours

In collaboration with Makeshift Company

Supporters: Kone Foundation, Jenny and Antti Wihuri Foundation, The Finnish Cultural Foundation, North Karelia Regional Fund, Louhitalo, Cirko - Center for New Circus, Tampereen Työväen Teatteri

The premiere: 2022